Chuyển nhà Phú Vinh tuyển dụng 2019

Do nhu cầu phát triển trong năm 2019, dịch vụ chuyển nhà, văn phòng trọn gói Phú Vinh cần tuyển những vị trí sau:

  1. Bốc vác
  2. Lái xe

Chuyển nhà Phú Vinh

Bình luận